P.Rotola-Pukkila Oy

P. ROTOLA-PUKKILA OY - KVALITET OCH LEVERANSSÄKERHET

P. Rotola-Pukkila Oy, en av Finlands ledande tillverkare och exportörer av bokhyllor, inledde sin verksamhet 1965. Allt började när det nygifta unga paret Rotola-Pukkila valde att införskaffa verktyg för presentkorten de fått som bröllopsgåva.

Företagets historik

Pentti och Kaija Rotola-Pukkila inledde sin entreprenörsbana i augusti 1965. Pentti hade arbetat ett par år på en möbelfabrik och genomgått en snickerikurs i Ilmajoki. Innan Kaija blev företagare jobbade hon som kock på lantbruksskolan i Ilmajoki. Bägge växte upp på landsbygden vilket betydde att de var vana vid hårt arbete och företagsamhet redan från barnsben.

Ingendera hade något startkapital. Till och med presentkorten som de fått som bröllopsgåva användes för att införskaffa de första verktygen och tillbehören. De tre första åren var företaget inhyst i hyreslokaler och 1968 kunde det flytta in under eget tak.

Möbelaffärer och affärer på exportmarknaden

P. Rotola-Pukkila Oy:s kunder på hemmamarknaden utgörs av privata möbelaffärer. De flesta kundförhållanden inleddes redan på 70-talet. Tidigare samarbetade företaget även med olika affärskedjor.

Exportverksamheten inleddes redan på 70-talet, men betydelsen minskade mot början av förra decenniet. Till en början riktade sig exporten främst till Norge och Sverige. I början av 90-talet ledde den svaga, inhemska efterfrågan till ökad aktivitet på exportmarknaden. Företaget har exporterat till flera länder i olika världsdelar. I dag går exporten främst till Sverige, Norge, Ryssland, Polen och Baltikum.

Människor, år och tillväxt

I början arbetade Pentti och Kaija på tumanhand, men snart behövdes mera arbetskraft. Antalet anställda ökade snabbt under 70-talet till trettio personer, i mitten av 90-talet sysselsatte företaget redan 40 personer. Orsaken var en kraftig expansion av exportverksamheten samt ett ökande antal nya, mycket arbetsdryga specialdelar.

De flesta anställningar har varit långvariga, från tio upp till drygt tjugo år. Det betyder hög kompetensnivå som sedan syns i hög kvalitet på produkterna.

Livlig verksamhet och större lokaliteter

Den första hallen stod färdig 1968 och omfattade ca 500 kvadratmeter. Verksamheten tog emellertid snabbt fart och redan följande år byggdes hallen ut. Tillbyggnader har därefter byggts regelbundet, idag (2014) förfogar P. Rotola-Pukkila över moderna lokaliteter på mer än 20 000 kvadratmeter.

P.Rotola-Pukkila www

rotolapukkila.jpg

Timantti-mallisto        Prime-mallisto       Regal-mallisto